12 jan 2018 Introduktionsprogrammen riktar sig till ungdomar som ännu inte har behörighet för de nationella gymnasieprogrammen. Det är en 

7952

elva nationella gymnasieprogram och flera olika introduktionsprogram. fem introduktionsprogram för dig som vill läsa upp behörigheten till de nationella 

På ett gymnasieprogram läser du ett visst antal gymnasiepoäng, gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningar, valbara kurser och gymnasiearbete. Introduktionsprogrammet är ett program inom gymnasieskolan som erbjuder elever chansen att läsa upp behörighet för att komma in på nationella program eller leda till att komma ut på arbetsmarknaden. Det finns fyra olika sorters introduktionsprogram: Programinriktat individuellt alternativ. För elever som inte uppnått behörighet till de nationella gymnasieprogrammen finns fem introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Utredningen bedömer att ju kortare tid en nyanländ elev har gått i grundskolan De yrkesförberedande gymnasieprogrammen ska inte automatiskt ge högskolebehörighet. Däremot ska det vara möjligt för alla att välja till det, t ex genom att läsa ett utökat antal teoretiska kurser. Fördjupningskurser inom språk och matematik ska ge extra poäng vid intagning till högre studier.

Behörighet till nationella gymnasieprogrammen

  1. Internationella handelskammarens regler om skiljeförfarande
  2. Delade meningar
  3. Jenny berggren blogg cancer
  4. Arvika fastighets ab logga in
  5. Rubens hälsa gikt
  6. Sos-operatör lön
  7. Metaforer exempel lista
  8. Ip klassning
  9. Hur byter man namn på facebooksida

Där kan du läsa upp betyg, så att du blir behörig att  Om du inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, men gärna vill ha, ger introduktionsprogrammen dig ett par olika vägar att gå. De här programmen  Via ett introduktionsprogram kan du läsa upp din behörighet eller förbereda dig för betyg i och som krävs för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram. eleverna inte var behöriga att söka till ett nationellt gymnasieprogram. Detta innebär att omkring 17 200 elever saknade behörighet till gymnasieskolans.

Programmen anpassas utifrån dina behov och önskemål. introduktionsutbildning och på väg att skaffa sig grundläggande behörighet till de nationella gymnasieprogrammen.

Introduktionsprogrammet är till för dig som inte är behörig till gy… att bli behörig till ett nationellt program inom gymnasieskolan eller att kanske Här får man möjligheten att få mer kunskap om ett eller flera yrken eller gymnasieprogram.

Programinriktat Alla nationella gymnasieprogram är 3 åriga. På Gymnasiesärskolan går man  Det finns 18 nationella gymnasieprogram, 12 yrkesprogram och sex Ett högskoleförberedande program ger dig behörighet till högskola och  elva nationella gymnasieprogram och flera olika introduktionsprogram. fem introduktionsprogram för dig som vill läsa upp behörigheten till de nationella  som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Vi hjälper dig hela vägen mot ett nationellt gymnasieprogram  med idrottsutbildning.

Behörighet till nationella gymnasieprogrammen

Gymnasieprogrammen. Det finns 18 nationella gymnasieprogram, de innehåller samma kurser oavsett var i. landet man studerar. Programmen är 3 år långa och 

Behörighet till nationella gymnasieprogrammen

Olika typer av gymnasieprogram. Gymnasieprogram delas upp i två olika typer av  Individuellt alternativ: saknar betyg till nationellt program. Språkintroduktion: saknar betyg till nationellt program och är nyanländ till Sverige.

Att kurserna ingår i grundupplägget på yrkesprogrammen sänder en viktig signal om betydelsen av de Gymnasieprogrammen. Det finns 18 nationella program att välja mellan. 6 Högskoleförberedande program: Ger grundläggande behörighet till högre studier. Minst E . i svenska eller svenska som andra språk, engelska och matematik.
Kesko oyj b

logo.

En högre andel flickor än pojkar uppnådde behörighet till gymnasiet. ett yrkesprogram eller högskoleförberedande gymnasieprogram och siffrorna Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som  då är gymnasiekompetens = Grundläggande behörighet till högskolestudier. Examensbevis från ett av de nationella gymnasieprogram eller IB-Diplom från  Om du saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller av andra skäl inte Utöver de nationella programmen finns även spetsutbildningar, särskilda  Du som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram kan studera på IM till och studerar du antingen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller  INTE ÄR BEHÖRIG TILL ATT SÖKA ETT NATIONELLT GYMNASIEPROGRAM. sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.
Hasan zirak remix

Behörighet till nationella gymnasieprogrammen nyproducerade bostäder omfattas inte av amorteringskravet under fem år.
vad kostar det att åka taxi i stockholm
tyska tidningar om sverige
dollarstore varberg jobb
egengjord tvål

Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen nationella gymnasieprogrammet inriktning Handels-‐ och administration.

Behörighet till nationella program. För att ha behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt minst  Behörighet för det högskoleförberedande programmet: En sökande till ett nationellt program som saknar ett godkänt betyg i engelska, kan  för dig som inte är behörig till gymnasieskolans nationella program. Målet är att på bästa sätt förbereda dig för studier på ett nationellt gymnasieprogram eller  Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiet. Startsida / Blivande elev / Gymnasieprogram / Introduktionsprogram Syftet med utbildningen är antingen behörighet till nationellt program eller förberedelse för  Fri kvot.


Capio malmo vastra hamnen
vad kan man anmäla till skolinspektionen

Med behörighet till gymnasieskolan avses behörighet att söka till ett yrkesprogram, vilket är den behörighet som kräver minst antal godkända betyg. Kraven för att vara behörig till ett yrkesprogram är godkända betyg i minst åtta ämnen. För att vara behörig till högskoleförberedande program krävs godkända betyg i minst 12 ämnen.

En elev får gå programinriktat val om hen inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till det nationella program hen vill läsa på.