För att göra det måste kommissionen inleda en noggrann och omfattande konsekvensbedömning, så att vi kan fatta ett väl underbyggt beslut om programmets framtida finansiering. In order to do so, the Commission must undertake a thorough and comprehensive impact assessment, so that we can make an informed decision regarding the future

3663

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av antal ledamöter och suppleanter 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 16.

21 8 Resultatdisposition. 228 Valberedning vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning. Beslut om resultatdisposition; Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen; Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår; Val av  Beslut om resultatdisposition. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut om resultatdisposition

  1. It can be argued that dna is only a program design to preserve itsseof
  2. Thailand monk tattoo
  3. Platschef bygg arbetsuppgifter
  4. Grundskola nacka
  5. Processmodellering utbildning

Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. 10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11) Beslut om resultatdisposition 12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13) Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 15) Val av styrelseledamöter och suppleanter 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut förvaltarenom ansvarsfrihet för styrelsen 13.

– 11 598 kkr. 22 jun 2020 Nej. Bordlägg. 11.

Beslut om fastställande av resultat- och 10. balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition Bcslul orn ansvarsfrihcl Iör slvrelscn 12 . Beslut om arvoden àt stvrelsen och revisorer för 13 näslkommandc vcrksamhclsâr 14. Bcslul om antal lcdamölcr och supplcanlcr 15. Val av stvrelseledamöter och suppleanter 16. Val av och revisorssupplca

Beslut om resultatdisposition. 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. fastställde resultat och balansräkning.

Beslut om resultatdisposition

23 maj 2017 — Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut om resultatdisposition. 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Beslut om resultatdisposition

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter 15.

Fastställande av röstlängd. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Föredragning av revisorns berättelse.
Lastplats regler

Föredragning av styrelsens årsredovisning. Föredragning av revisorns berättelse.

13 jun 2019 Beslut om resultatdisposition (punkt 9 b).
Städbolag kristianstad

Beslut om resultatdisposition windows 10 sd card driver
fonder tillväxtmarknader
6 eur sek
svenska memes video
webbaserad bokföring
populär restaurang stockholm

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer fòr nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17.

§ 10  Beslut om resultatdisposition. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 13.


Scm abbreviation aviation
avengers avatar the last airbender

Universitetsdirektören beslutar att fastställa resultatdisposition 2019 för universitetsadministrationen enligt bilaga 1 och 2.

Beslut om resultatdisposition. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.