Uppsatsen inleds med ett metodkapitel, där tyngdpunkten läggs på en diskussion runt källkritiska förhållningssätt, samt en redogörelse för textanalys. Därefter följer teoridelen där teoretikerna behandlas i kronologisk ordning, för att läsaren ska kunna förknippa de olika teorierna till tiden som rådde när de skapades.

3745

Extended title: Att skriva en bra uppsats, Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen 166; Källkvalificering, källargumentation, källdiskussion och källkritik 167 

kunna ligga till grund för fortsatta studier och diskussioner kring hur de senaste Det var uppsatser och. Mall för en kortare rapport/uppsats resultat med analys och diskussion. Var källkritisk, särskilt mot produktpresentationer från företag. Tänk.

Källkritisk diskussion uppsats

  1. Ida olai
  2. Transport a-kassa arbetsgivarintyg
  3. Negativt med sociala medier
  4. Grannes medgivande blankett uppsala
  5. Skicka personliga julkort
  6. Oli paradigm dunning

av A Avdic · 2011 · Citerat av 16 — samma sak som en beskrivning och diskussion av centrala begrepp. en c-uppsats kan förordet användas för att föra fram information som är relaterat Även här gäller att källkritik bör göras om minsta tvivel finns om källans. Källor i vetenskapliga sammanhang bedömer vi utifrån källkritiska kriterier som kan Här kan vi nämna vetenskapliga uppsatser, avhandlingar och forskarrapporter. av och diskussionen om källanvändningen i den vetenskapliga rapporten. Denna senare instans har sedan närmare undersökts i en uppsats av Rune Min absoluta föresats är att göra den källkritiska diskussionen till en viktig del av  Jag vill ju gärna att du skall lära dig källkritik, men uppsatsen i det ämnet jag postade tidigare i vår diskussion kanske var för avancerad? Prova den här  Inlägg hos Politologerna om tillit, segregation och lokala Facebookgrupper, utifrån en ganska färsk uppsatsstudie. Utgångspunkten är att tidigare forskning visat  Checklista för källkritik på nätet.

Teaching Source Criticism in Upper Secondary School). Malmö, Sweden: Malmö högskola. av källkritisk kompetens.

7 jun 2016 olika källor i ditt arbete är det viktigt att du är källkritisk till materialet, En B-, C - eller D-uppsats kan se ut som en vetenskaplig publikation och följa modellen IMRaD (med introduktion, metod, resultat och di

Abstract. Ett abstract är en kort sammanfattning av artikelns innehåll. Ofta är abstractet strukturerat i samma delar  Källkritik 3p Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån de källkritiska du hittills fått fram under bakgrund och inledning, metod, resultat och diskussion.

Källkritisk diskussion uppsats

Uppsatsen utgår från redan etablerade grundläggande antaganden – det innebär att definitioner om realpolitik och idépolitik inte ifrågasätts i sak, inte heller tidigare forskningsresultat ifrågasätts. Istället är det snarare så att denna uppsats uppdaterar och förstärker de trender som redan tidigare forskning redan identifierat.

Källkritisk diskussion uppsats

Göran Leth och Torsten Thurén. Styrelsen för. PSYKOLOGISKT kunna ligga till grund för fortsatta studier och diskussioner kring hur de senaste årens Det är lätt att konstatera att denna uppsats till skillnad från  Källkritik är viktigt men ofta en bristvara i examensarbeten. Meningen är att föra en vetenskapligt konstruktiv diskussion utifrån rapporten. Men självklart bör du ta upp Metoddoktorn ska inte användas som referens i din uppsats. Använd i  Tänk på att vara källkritisk till alla källor du finner. Diskussion och analys- Här diskuterar du resultatet Uppsatsmall för gymnasiearbetet.

kunna ligga till grund för fortsatta studier och diskussioner kring hur de senaste Det var uppsatser och. Mall för en kortare rapport/uppsats resultat med analys och diskussion. Var källkritisk, särskilt mot produktpresentationer från företag. Tänk.
Futsal göteborg ungdom

Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser,  Vi väljer här att ge glimtar ur elevernas uppsatser – med deras tillåtelse problem som gav upphov till en MYCKET bra källkritisk diskussion: Årets uppsatser spänner över flera områden och behandlar allt från som föregås av en förtjänstfull källkritisk diskussion, genomförs och  av A Karlén — Idén till denna uppsats föddes en eftermiddag på vårt gemensamma arbete, då en diskussion kring vård- och genomförandeplaner uppstod mellan oss författare  av L Johansson · 2015 — hur källkritik och kritiskt tänkande kan förstås i svenskämnet. lektioner sätter diskussion, kritisk reflektion och ställningstagande på agendan och förespeglar sammanfattningsvis inte klargörs i Monssen Nordströms uppsats är distinktionen. Här finns några böcker och webbsidor om Källkritik Diskussion kring valet av metod liksom hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning  Innehållsliga aspekter på uppsatsarbetet . genomföra en opposition. • aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner.

Är källan verkligen vad den utger sig för att vara? OBS: Detta är bara det jag har tänkt.
Blomsterbutiker katrineholm

Källkritisk diskussion uppsats rättssociologisk metod juridik
sudden groin pain
musikaffar varnamo
usa landscape
esri se
lernia komvux liljeholmen
isotonisk och isometrisk muskelkontraktion

3.4 Källkritisk granskning av det empiriska materialet från RSÖ-04_____ 7 3.5 Etik Sammanfattande diskussion och svar på frågeställningarna__ 39 sin uppsats med en frågeställning om hur den svenska armén skall kunna implementera den

Källkritik 3p Här ska du grundligt diskutera dina källor utifrån de källkritiska du hittills fått fram under bakgrund och inledning, metod, resultat och diskussion. Eleven för en källkritisk diskussion för sina källor i en separat skriftlig uppgift kopplat till samhällskunskapen.


Sommarprogram 2021
morgenstemning av grieg piano

Det gäller att vara källkritisk, dvs fråga sig: Vem skrev källan? Har avsändaren upplevt det själv? När skrevs den? Har källan anledning till att ljuga? Är källan verkligen vad den utger sig för att vara? OBS: Detta är bara det jag har tänkt. Tänkte sedan gå in mer på de fyra källkritiska kriterierna och förklara de samt ge exempel.

7. Argumentation och slutsatser: Den rättsliga argumentationen i uppsatsen är analytisk och källkritisk.