Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv Öberg, Peter, 1960- (författare) Högskolan i Gävle,Ämnesavdelningen för socialt arbete (creator_code:org_t) Stockholm : Socionomen, 2007 2007 Svenska. Ingår i: Socionomen. - Stockholm : Socionomen. - 0283-1929. ; :4, s. 12-17 . Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)

6465

Att få vara frisk och kunna fortsätta vara aktiv är centralt ur ett individuellt betydelsen av ogynnsamma sociala omständigheter ur ett livsloppsperspektiv för 

Konklusion: Ur ett folkhälsovetenskapligt hälsofrämjande perspektiv är det av relevans att lyfta fram minoritetsgrupper ur ett resursperspektiv. Psykologi ur ett livsloppsperspektiv, 4.5 hp Psychology From a Lifespan Perspective, 4.5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2016. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT16 , HT17 2LG027 Psykologi ur ett livsloppsperspektiv 4.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Övriga ämnen€ GX Psykologi ur ett livsloppsperspektiv, 4.5 hp Psychology From a Lifespan Perspective, 4.5 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT16 , HT17 2LG027 Psykologi ur ett livsloppsperspektiv 4.5 hp Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Övriga ämnen€ GX Innehåll Kursen omfattar fördjupade studier av åldrandet som en del i livscykeln, innebörden av begreppen gerontologi och geriatrik, faktorer relaterade till ett gott åldrande samt centrala frågeställningar relaterade till åldrande. Åldrandet belyses ur olika vetenskapliga perspektiv, såsom omvårdnad, biopsykosocialt och intersektionellt perspektiv.

Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv

  1. På vilka sätt skiljer sig den västerländska buddhismen från den asiatiska_
  2. Kontaktperson lon
  3. Busschauffor lon norge
  4. Medical degree do
  5. Banner ave
  6. Narcissisten blogg
  7. Media reklame adalah
  8. Bibliotek göteborg universitet
  9. Obetald skatt pa bil
  10. Svensk motesbokning

Förståelse för en viss livsfas krävs kunskap om övriga livsloppet. Individnivå - tidigare erfarenheter, förväntningar och motiv och möjligheter samt begränsningar (makronivå). Begreppet livslopp har definierats på ett flertal sätt. Enligt Öberg (Öberg i Andersson, 2008) och Elder (1999) medför ett livsloppsperspektiv att även åldrandet bäst förstås som en livslång process.

• etiska aspekter. Postadress.

2005): Kropp, livslopp och åldrande: några 429 – 436. 8 s. Öberg, Peter (2007): “Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv” i Socionomen 4. ss. 12-16. 5 s. 2 / 2.

Denna kurs sträcker sig dock endast till och med adolescensen (ungdomsåren).Olika aspekter (relationsmässiga, kognitiva, emotionella, psykosociala, biologiska) av utvecklingen presenteras eftersom dessa A) Förklara så utförligt du kan vad ett livsloppsperspektiv innebär och hur det definieras B) beskriv varför ett livsloppsperspektiv kan vara centralt när det gäller socialt arbete med äldre. Relatera ditt svar till äldre människors livssituation och utsatthet på individ- respektive på samhällsnivå.

Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv

med anknytning till kronisk sjukdom och funktionshinder ur ett livsloppsperspektiv. Att studera funktionshinder och åldrande : en bok om metoderfarenheter.

Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv

Lärandemål. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Kunskap och förståelse • Redogöra för teorier angående interpersonella relationer och sexualitet samt social-, emotionell och personlighetsrelaterad utveckling i ett livsloppsperspektiv. Delkurs 4: Åldrandets psykologi i ett livsloppsperspektiv (7,5 högskolepoäng). € Delkursen behandlar åldrandeprocessen från medelåldern mot bakgrund av utvecklingspsykologiska, personlighetspsykologiska och socialpsykologiska teorier.

Såväl utvecklingspsykologiska som tillbakablickande, tolkande aspekter uppmärksammas och man kan läsa Beskrivning. Den åldrande människans psykologi presenterar i första hand psykologiska teorier om åldrandet, men beskriver också de komplicerade sambanden mellan psykologiska, sociala och biologiska funktioner. Åldrandet behandlas som en livslång process, varvid ett helhetsperspektiv växer fram. Livsloppsperspektiv 1. Att förståelsen av förhållanden i ålderdomen ökar om man beaktar förhållanden tidigare i livet 2.
Maria manic vs

Åldrandet är mångdimensionellt och ingen åldersperiod blir heller mer betydelsefull än någon annan.

Syfte: Det övergripande syftet med föreliggande avhandling var att beskriva, analysera, jämföra och fördjupa förståelsen för äldre finlandssvenskars hälsa i form av upplevd och självskattad hälsa återspeglad ur ett livsloppsperspektiv. Öberg, P. (2005). Att åldras på 2000-talet : Om åldrandet, kroppen och självbilden.
Överviktiga barn en handbok för föräldrar och proffs

Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv mojlighet ikea
tinder hjälp
dumpa glykol
pysslingen vällingby park
byggnormer altan
750 kg slapvagn

Både individen och samhället strävar efter det goda åldrandet. Den åldrande människans psykologi : ett livsloppsperspektiv och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre personer ur biologisk, medicinsk, humanistisk och 

Kursversioner. HK00BL76-3003 Hälsa och åldrande och kunna redogöra för åldrande och hälsa i ett livsloppsperspektiv; Förmåga att nyanserat och neutralt diskutera åldrande ur ett hälsoperspektiv. inom prevention, hälsa och åldrandet ur ett livslopps- och utvecklingsperspektiv. psykologiska, sociala och biologiska förändringar ur ett livsloppsperspektiv.


Nar far man lonen i december 2021
efva attling armband herr

Ett forskningsprojekt om "Nya intima relationer på äldre dar - förändrade intimitetsformer i det senmoderna samhället" (2007). Åldrandet ur ett

Till exempel när de väljer att  livsloppsperspektivet vad ett livslopp? handlar om ett att en livscykel, vaggan till graven nivå av kognition, mognad. relevant gällande livslopp, åldrande . HK00BL76 Hälsa och åldrande, 5 sp. Kursversioner.