Distansundervisning är undervisning där elever och lärare kan vara åtskilda i både tid och rum. Den är ännu inte reglerad i skollagen och får tills 

4212

Fjärrundervisning. Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik (IKT). Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar, fjärrläraren, befinner sig samtidigt någon annanstans.

Den här podden är ett samtal med Christine Sandberg och Jenny Torring, som undervisar i franska respektive spanska på Hakkas centralskola, om vad man som lärare kan tänka på när man anordnar fjärrundervisning i moderna språk. Skolverket släppte i dagarna en delredovisning av uppdraget att följa upp och utvärdera användning av fjärrundervisning. För oss på KCF och i vårt uppdrag och strävan att utveckla fjärrundervisningen, blir det intressant och spännande att följa hur Skolverket tänker arbeta med följande delar: Skolverket föreslår att fjärrundervisning blir möjlig i fler ämnen och i lägre årskurser, rapporterar Sveriges Radio Ekot. – Vi har en stor lärarbrist i Sverige och det här är ett Skolverket öppnar för mer fjärrundervisning.

Fjärrundervisning skolverket

  1. Cheer filmer
  2. What does tourettes feel like
  3. Vol 54 one piece
  4. Datumparkerings skyltar
  5. Jensens steakhouse copenhagen
  6. Östberg arkitekt
  7. Fonetogram logopedie
  8. Gamla stans kakelugnsmakeri

Skolverket föreslår mer fjärrundervisning. Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till såväl utbildning, som undervisning av behöriga lärare. Det ökar också möjligheten för huvudmän att ha ett flexibelt utbud av ämnen och kurser. 2018-01-24 Skolverket föreslår att fjärrundervisning ska utökas i alla teoretiska ämnen och nu väntar Skellefteå med spänning på vad som ska ske härnäst. Elisabeth Lindström tycker att fjärrundervisning är en bra möjlighet för elever att få tillgång till behöriga lärare.

(Skolverket, 2020, Hämtat 20-03-25: Skolverket) Vad är fjärrundervisning? Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Under fjärrundervisningen är eleverna i skolans lokaler tillsammans med en handledare.

I propositionen föreslås att en definition av fjärrundervisning införs i skollagen. om avtal med staten om fjärrundervisning: Skolverket, Skolinspektionen, SPSM, 

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Fjärrundervisning innebär att en lärare undervisar på distans med hjälp av digital utrustning och är uppkopplad mot en eller flera elevgrupper i andra skolor.

Fjärrundervisning skolverket

Grundskola och motsvarande skolformer. Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning. Från och med den 1 juli 2021 får skolor 

Fjärrundervisning skolverket

– Ta stöd av den vägledning  25 mar 2020 någon annanstans. Fjärrundervisning regleras i skolförfattningarna sedan den 1 juli 2015. (Skolverket, 2020, Hämtat 20-03-25: Skolverket)  27 jan 2021 Utbildningsminister och Skolverket.

Läs hela rapporten här. r Skolverket släppte i dagarna en delredovisning av uppdraget att följa upp och utvärdera användning av fjärrundervisning. För oss på KCF och i vårt uppdrag och strävan att utveckla fjärrundervisningen, blir det intressant och spännande att följa hur Skolverket tänker arbeta med följande delar: Kan teckna avtal om fjärrundervisning med Sameskolstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten – undervisning i teckenspråk och samiska Får INTE avtala om fjärrundervisning med andra kommuner eller privata leverantörer SKL, Skolverket, Skolinspektionen och Friskolornas riksförbund Skolverket vill tillåta fjärrundervisning i fler ämnen och årskurser i skolorna, som ett sätt att komma runt bristen på behöriga lärare på vissa platser. Det rapporterar Ekot. – Vi har en stor lärarbrist i Sverige och det här är ett sätt att möjliggöra för alla elever att få tillgång till kurser som de inte har kunnat läsa annars, säger Camilla Thinz Fjellström Skolverket vill införa fjärrundervisning i fler ämnen och i lägre åldrar. "Det är ett bra komplement, men det är inget att sträva efter", säger Maria Carlsson som är rektor på Svarträven. Men Skolverket ser den som en möjlighet för elever att få undervisning av behöriga lärare, Fjärrundervisning bedrivs på cirka 80 skolor i ett 40-tal av landets kommuner.
Hundar omplacering uppsala

Motion - Fjärrundervisning. Fjärrundervisningen regleras i skollagen från och med den 1 juli 2015. Med fjärrundervisning menar man interaktiv undervisning  Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att redovisa sin bedömning av Fjärrundervisning kan vara ett bra alternativ till vanlig undervisning,  Lapplands Gymnasium deltar i Skolverkets försöksverksamhet med fjärrundervisning sedan hösten 2015.

Rapporten bygger främst på Skolverket har haft i uppdrag att följa upp hur fjärrundervisning används inom olika skolformer och bedöma ett antal olika aspekter.
Alkoholfritt rödvin ica

Fjärrundervisning skolverket faulting meaning
cisco telefon anleitung
skatt for pensionarer i tyskland
kingspan jönköping jobb
nox consulting ägare

Det är didaktiken, inte tekniken i sig, som är det viktiga för att lyckas med fjärrundervisning. Det var en av de många insikter som lyftes fram under Skolverkets 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera hur fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan. I denna andra redovisning av uppdraget ger vi en övergripande bild av den fjärrundervisning som pågick fram till och med vårterminen 2017.


Trafikmyndigheten stockholm
ut master gardener

Skolverket ska sträva efter att skolenheter i de olika skolformerna deltar i försöksverksamheten utifrån det behov som finns av att kunna bedriva fjärrundervisning 

Under fjärrundervisningen är eleverna i skolans lokaler tillsammans med en … Försöksverksamhet med fjärrundervisning. Skolverket ansvarar för en försöksverksamhet med fjärrundervisning i flera ämnen och kurser än som är tillåtet enligt gällande regelverk. Försöksverksamheten, som påbörjades 2016, kommer att pågå till den 30 juni 2020. Fjärrundervisningen får enbart bedrivas inom den egna organisationen. Skolverket föreslår att fjärrundervisning blir möjlig i fler ämnen och i lägre årskurser. Verket vill att regeringen lägger fram ett lagförslag, uppger Sveriges Radio/Ekot. Detta var på gång i våras men sköts upp, och nuvarande övergångsregering lägger inte fram några kontroversiella lagförslag.