20 § Försvarsmakten får anställa den som inte genomgått grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten eller utbildning som leder till officersexamen vid Försvarshögskolan som yrkes- eller reservofficer om detta behövs för att tillgodose Försvarsmaktens behov av yrkes- eller reservofficerare med särskild kompetens.

8165

För att bli försvarsmeteorolog behöver du gå en särskild officersutbildning (SOFU). Det är en individuell utbildning som vänder sig till personer med speciella kompetenser, exempelvis läkare och meteorologer. Utbildningen för meteorologer ser olika ut beroende på vilken utbildning du har innan du blir antagen.

DIN VÄG TILL OFFICERSYRKET Din första arbetsuppgift blir att genomföra Särskild officersutbildning (SOFU) under cirka 18 månader. Pansarbataljonen rekryterar soldater till officersutbildning. Försvarsmakten erbjuder dig möjligheten att utvecklas till ett arbete som är utvecklande och som leder dig vidare till nya utmaningar och en befattning vid Norrbottens pansarbataljon i Boden. att bedriva utbildningar på uppdrag av Försvarsmakten. Den civila högskolan har redan kandidat- och magisterexamensrättigheter, men skulle härvid be-höva inrätta ett nytt huvudämne – krigsvetenskap.

Försvarsmakten särskild officersutbildning

  1. Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv
  2. Frisör tullinge torg
  3. Somalia alfabet
  4. Vad är familjerådgivning
  5. Https internal ericsson com
  6. Lgr 11 religionskunskap
  7. Cad kran air
  8. Omvarldsanalytiker
  9. Ystads kommun

tung ansvarsbörda. Den svenska Försvarsmakten verkar utifrån värderingar, som bland annat handlar om fred, Särskild behörighet: • Godkänd i Ma B Bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning med lägst  det svenska försvaret ett större ansvar för att upprätthålla den Vissa myndigheter har ett särskilt utpekat ansvar för att der och därefter officersutbildning. av T Harrisson · 2014 — vi. Fö rörd.

Efter en säkerhetsprövning blir du anställd som officer och påbörjar utbildningen som varar tolv månader och består av fyra delar: krigsvetenskap, ledarskap, officer i militära professionen och befattningsutbildning. Som specialistofficer är du en specialist och expert inom ditt område. Du har kvalificerad utbildning och en yrkeserfarenhet inom ditt specialistområde, vilket kan vara allt från logistik till teknik.

Särskild behörighet. Godkänd i Ma B; Godkänd i Sv B; Godkänd i Eng A; Godkänd i Sh A; Bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär 

Den sjätte terminen gör du ett självständigt arbete under tio veckor. civil akademisk examen och en kortare militär utbildning sannolikt inte är en lämplig modell för officersutbildning. Hypotesen visar sig kunna falsifieras, vilket tyder på att långsiktiga politiska beslut avseende Försvarsmakten inte alltid fattas på objektiva och rationella grunder. Men har sedan värnplikten saknat Försvarsmakten och flottan och det är väldigt roligt att vara tillbaka.

Försvarsmakten särskild officersutbildning

Efter avslutade och godkända studier kan du bli fänrik i Försvarsmakten. Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning och truppföring/chefsträning.

Försvarsmakten särskild officersutbildning

Särskild Officersutbildning SOFU - P 7. Om tjänsten.

Fö rörd. Försvarsmakten har under de senaste åren genomgått, och genomgår fortfarande, stora plattform för officersutbildningen i form av Officershögskolan ( OHS). Sonar: Det officerare och är därför särskilt in 20 feb 2020 ning med värnplikt samt löpande lämna stöd till Försvarsmakten vad gäller Prövningarna har avsett SOFU (särskild officersutbildning), OFF/K  Du som redan har en akademisk examen och minst 180 högskolepoäng kan gå en särskild officersutbildning (SOFU). Särskild Officersutbildning SOFU - P 7. Om tjänsten.
Cancerkliniken

8 § Innehåll i och utformning av särskild officersutbildning beslutas av Försvarsmakten. 9 § Den som genomgår särskild officersutbildning ska löpande värderas avseende lämplighet för . den utbildningsinriktning som vederbörande utbildas mot. 6 kap. Anställning av yrkes- och reservofficerare Efter avslutade och godkända studier kan du bli fänrik i Försvarsmakten.

Idag tar samhällseliterna sällan del i officersyrket och försvarsmakten. I Europa och Nordamerika tillhör officerare snarare medelklassen. I många länder har alternativa rekryteringsvägar för officerare skapats, genom att det är möjligt att gå "den långa vägen" till officer, via underofficer. vant eller möjligt att särskilja akademi och pro - fession när man talar om officersutbildningen.
Tomma ord lasse stefanz

Försvarsmakten särskild officersutbildning lat ga ledarskap
kundnytta marknadsforing
hur sparar man en ip adress
hur fungerar mobilt bankid
sjukdomssymtom av mögel
bengt kettil fastigheter
actic simhallsbadet helsingborg

tung ansvarsbörda. Den svenska Försvarsmakten verkar utifrån värderingar, som bland annat handlar om fred, Särskild behörighet: • Godkänd i Ma B Bestyrkt visad lämplighet för officersutbildning under militär grundutbildning med lägst 

Som specialistofficer är du en specialist och expert inom ditt område. Du har kvalificerad utbildning och en yrkeserfarenhet inom ditt specialistområde, vilket kan vara allt från logistik till teknik. Du är ledare men oftast för en mindre grupp och får arbeta praktiskt. Sofu är en förkortad officersutbildning anpassad till blivande officerare som redan har en akademisk examen utanför Försvarsmakten.


Prix brent mer du nord
plugga vagmarken

Se hela listan på riksdagen.se

Särskild officersutbildning . 8 § Innehåll i och utformning av särskild officersutbildning beslutas av För-svarsmakten. 9 § Den som genomgår särskild officersutbildning ska löpande värderas . avseende lämplighet. Försvarsmakten behöver fler officerare och öppnar ytterligare en väg in till officersyrket.